REVIEWS

Chúng tôi rất muốn bạn chia sẻ ý kiến của bạn về sản phẩm của chúng tôi. Tất cả các đánh giá phải tuân theo các quy tắc đơn giản sau:
1. Hãy là chính mình. Chỉ đăng về ý kiến và trải nghiệm thực sự của bạn với các sản phẩm. Cung cấp chi tiết hữu ích về lý do bạn thích hoặc không thích nó.
2. Hãy Công bằng. Không thảo luận về các thương hiệu khác trên Trang web của chúng tôi. Hãy chắc chắn tiết lộ nếu bạn nhận được sản phẩm (hoặc mẫu) miễn phí. Không bao gồm bất kỳ hình ảnh, video hoặc tài liệu nào khác mà bạn không có quyền gửi.
3. Hãy Khôn ngoan. Không đưa ra các tuyên bố, đặc biệt là các tuyên bố về y tế, gây hiểu lầm hoặc không có cơ sở. Vui lòng không có lời tục tĩu, tục tĩu, trolling, quảng cáo, liên kết, nội dung spam hoặc thảo luận về các trang web hoặc ưu đãi khác.
Mọi đánh giá sản phẩm mà bạn gửi sẽ được coi là ý kiến, quyết định và văn bản của riêng bạn. Tất cả các bài đánh giá đều được đọc và kiểm duyệt trước khi đăng, để đảm bảo rằng chúng tuân thủ các nguyên tắc đánh giá của chúng tôi. Chúng tôi có quyền không đăng đánh giá của bạn hoặc rút lại bất kỳ đánh giá nào đã đăng, bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì.
Nếu bạn muốn thảo luận về sản phẩm, đặt hàng hoặc hỏi bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ hello@sundayriley.vn và không sử dụng nền tảng đánh giá cho mục đích này.
Cảm ơn bạn!